Duck hunt

להקת המוזיקה שהצליחה לרגש מדינה תמימה, בהעברת מידע השייך אחדות, כבוד השבת והכרת המוצלח.

פרישתה מסוג 'להקת שלוה' מתחרות קדם האירוויזיון בגלל כבוד השבת אך העצימה יותר מזה את אותה המידע הערכי והחשוב שחברי הלהקה שידרו מאותו רגע של שפרצו לתודעה הציבורית.

אנחנו מדברים בלהקה המעלה אודות נס ערכים אוניברסליים ששייך ל שיוויון וקבלת הבא בקהליה, בגלל שכל חבריה המוכשרים באופן מיוחד אלו אנו בפיטר פן ונשים בשיתוף רצונות יוצאי דופן. הינם הוכיחו לעצמם, נוני במיוחד לכם, שהמגבלה הזו להמלצה בדיוק ושבנחישות ובהתמדה - השמים מהווים הגבול!

בעלי הלהקה, שחלקם מקפידים בנושא שמירת השבת, חששו שבמקרה שיזכו בתחרות וייבחרו לייצג אחר מדינת ישראל, ייאלצו לחלל רק את השבת באירוויזיון בשיתוף החזרות האינטנסיביות שידרשו אף פועלים ביום הקדוש. אף מגוון נסיונות המאמצים לברר פתרון, איגוד השידור האירופי אינן אישר ללהקה לזכות ב תנאים מיוחדים שימנעו חילול שבת וחברי הלהקה הוחלט שאנו פורשים מהתחרות בשביל כבודה שהיא השבת.

חוץ מ"קידוש השם" שנוצר מעצם הפרסום ברחבי העולם אודות הפרישה מהתחרות, אחרי שבאו לישראל לצרף הגמר בעודם הפייבוריטים לנצח בגלל ש כבוד השבת, הינם השיגו אותם כולנו יחד, "כאיש אלו - לתוך אחד". תמלול הקלטות בעברית אינם מהמחיר הריאלי מומחי הלהקה תופסים שבת. לדבריהם, היה ראוי לו להישאר בצוותא ולהעביר שדר של אחדות.

בעלי חברת הלהקה, הזמרת דינה סמטה, כבדת השקפה שהדליקה משואה ביממה העצמאות ה-69 למדינת ישראל לכבוד "בית חינוך עיוורים", ריגשה מדינה ישראל שלמה אם הקריאה טקסט מצמרר ומרגש ע"י ערך ברייל במעמד הפרישה מהתחרות:

"לכולנו רגעים מורכבים,
לכולנו עלינו תלונות,
אבל חשוב להבין שכדאי גם בשביל מה להודות.
עמדו כולכם, אני אינה מסוגלת לראות ציבור הצרכנים אבל אני בהחלט שומעת.
וישנם מקום שעוד יושבים, הייתי צודקת?
ואפילו אנו בפיטר פן במעונו, בבקשה, כולם לעמוד יחד איתי.
הייתי מעוניין שתעמדו תוך שימוש אליי השניה אחד מבלי לבחון,
ביחד, לדעת ולהבין, שקיימים כמו כן מדוע להודות.

תודה אודות משקה חמים בבוקר.
תודה על רגליים בריאותיות לטיולים.
תודה על הצחוק.
תודה לגבי אפשרות לעיין.
תודה, אבא, אמא, על גבי ארוחה מעולה.
תודה על ההזדמנות לשיר ולייצר משעשעת.
תודה שאני זוכה לעמוד פה ולומר תודה.
תודה אודות התמיכה.
תודה בדבר האהבה.
תודה לחברים.
תודה אודות נעמות והצלילים.
תודה שלעתים ממש לא קל עבורינו,
היות תמיד איך אני יודעת להעריך את אותו מה שישנם עבורינו.
תודה לנו אלוהים בנושא מסוגלות לחלום.

ותודה לכל המעוניינים - חברים ובני משפחה."

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE